بین الحرمین (عربی)

حسن خانچی

49 بازدید دریافت نماهنگ

این اثر مربوط به ایام محرم حسینی می باشد که به دو زبان فارسی و عربی است

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.