از جنس نور

محمد جواد موحد

80 بازدید دریافت نماهنگ

 این نماهنگ مربوط به اردوهای راهیان نور  می باشد

متن شعر

گاهی آرامیم و نجیب ، گاهی چون فریاد

با دستی با عزم بزرگ با روحی آزاد

با هم چون کوهیم و عظیم چون رودیم و روان

پرشوریم از جنس غرور شادابیم و جوان

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.