کودک کشی

مهدیار نیکان،امیر صابونچی

65 بازدید دریافت نماهنگ

این اثر مربوط به جنایات وحشیانه  رژیم صهیونیسم، در قتل کودکان مسلمان فلسطین می باشد

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.