شیطان بزرگ

گروه سرود اسـراء

123 بازدید دریافت نماهنگ

این اثر مربوط به استکبار ستیزی علیه آمریکا در ماجرای 13 آبان پرداخته

متن شعر

شیطان بزرگ

 

شد ظلم آمریکا عیان

بار دگر در این زمان

یک بار دیگر عبرتی

 بر جمله ی نام آوران

ظلم مکرر را ببین

خسم ستمگر را ببین

بار دگر بد عهدی

شیطان اکبر را ببین

چون کار شیطان می کند

بس نقص پیمان میکند

هر بازی و هر خدعه ای

با نوع انسان می کند

 چون صادراتش جمله شر

 سوغات او مرگ و خطر

اوضاع آمریکا عجیب

هر خدعه و مکر و شرر

بشناس این بد نام را

 این خسم بد فرجام را

خواهی شناسی ذات او

اکنون ببین برجام را

نامش ردیف ننگ شد

با امتی در جنگ شد

پر شد جهان از مکراو

تا مظهر نیرنگ شد

شد ظلم آمریکا عیان

 بار دگر در این زمان

یک بار دیگر عبرتی

بر جمله ی نام آوران

ظلم مکرر را ببین

خسم ستمگر را ببین

بار دگر بد عهدی

شیطان اکبر را ببین

فریاد ما خود باوری

 در هر زمان و سنگری

دشمن شناسانیم ما

در پرتو روشنگری

تا امتی حق باوریم

بر عالمی احیا گریم

با تکیه بر الطاف حق

 یارو مطیع رهبریم

مولای خودد را یاوریم

 آماده در هر سنگریم

تا بر همه گردد عیان

ما وارثان حیدریم

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.