سفر عشق

گروه سرود آوای مهر طاها

65 بازدید دریافت نماهنگ

 این اثر مربوط به حال هوای جانبازان دفاع مقدس در ایام اربعین و پیاده روی آن پرداخته 

متن شعر

سفر عشق:

دارد این قافله را کرب و بلا می خواند

سفرِ عشق همین است، خدا می داند

 

قرن ها رفت ولی داغ تو، آرام نگشت

این چهل روز غمت، قدرِ چهل سال گذشت

 

اربعین تو، سفر نیست فقط، پر زدن است

راه بیداری و حُر گشتن و مسلم شدن است

 

 

دارد این قافله را کرب و بلا می خواند

سفرِ عشق همین است، خدا می داند

 

 

در رگ غیرت ما، خون تو جریان دارد

موج در موج، غمت قصه ی طوفان دارد

 

همه در راه تو، آماده ی پیکار شدیم

خصم، تا اسم حرم برد، علمدار شدیم

 

اربعین تو، سفر نیست، قیام است و خروش

لشکری تیغ به دست و عَلم رزم به دوش

 

 

دارد این قافله را کرب و بلا می خواند

سفرِ عشق همین است، خدا می داند

 

نام تو بر لب ما، سایه ی تو بر سر ما

شور تو در دل ما، نور تو در باور ما

 

تن به ذلت بدهند این همه همت، هیهات

ترس در سینه ی مردان شهادت، هیهات

 

اربعین تو همان محشر عشق است، حسین!

زینبی گشتن و رفتن به دمشق است، حسین!

 

 

سفر عشق همین است خدا می داند

دارد این قافله را کرب و بلا می خواند

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.