عمار

گروه سرود فدائیان قائم (عج)

288 بازدید دریافت نماهنگ
متن شعر

بیسیم روی دوش تو بود تمام خط

هر لحظه منتظر به صدای پیام بود

در لحظه های پر تب و تاب مخابره

لبخند های بی رمقت بادوام بود

یادم نمی رود دم آخر میان خون

فریاد در سکوت تو آن بغض بی کلام

این آخرین پیام تو از سوی خاک بود                                                                                                                   من میروم به دیدن یاران خود تمام

عمار عمار ، مرکز مرکز مرکز به گوشم                                                                                                              وقتی تنهاست مولا بی تابم پر خروشم

عمار دارد می آید عطر شمیم خود عهدی                                                                                                          با نغمه یا لثارات با پرچم سبز مهدی

امروز به گوشیم که از مرکز  پیام                                                                                                                با گوش و چشم رهبران جان به کف شویم

مانند تو اگر خطری بود در میان                                                                                                                        بیسیم بگیریم به دوش و به صف شویم

امروز گوشمان به ندای عدالت است                                                                                                                            تنها به گوش منتظر امر رهبریم

ما نسل پر امید و تنومند انقلاب                                                                                                                                وقت جهاد از همه ی خلق سرتریم

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.