منم باید برم

امید روشن بین

96 بازدید

این اثر در ارتباط با مدافعان حرم و شهدای مدافع حرم است که صدای ابتدایی این اثر صدای واقعی شهید قطاسلو است

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.