یمانیون

حسن خانچی

44 بازدید دریافت نوا
دریافت نماهنگ

این ننماهنگ مربوط به حمایت از مردم یمن در این مجموعه تولید شده

متن شعر

یمانیون لا نرضی /بغیر سماءنا وطنا

ما یمنی هستیم وبغیراز آسمانمان به هیچ وطنی راضی نمی شویم

 

ونعبرعاصف الاجرا/م حین العزم یجمعنا

وازطوفان جرم وتجاوز عبورخواهیم کردآنگاه که صلابتمان ما را به پیش برد

تب طوفانی شب را مگر تکبیر چاره کند

چو گلشن مست وا شدنی اگر صبحی اشاره کند

 

اتی لیشتت الرایا/ت والاسلام وحدنا

طوفان تجاوز آمد که بیرقهایمان را ازهم جداکند اما اسلاممان مارانتحد کرد

 

بصعده صوت اطفال / ینادیناویولمنا

اینک در (صعده)ناله ی کودکان رامی شنویم که مارا دردمان رابیشترمیکند

 

فما من نخله الا /وطفل تحتها دفنا

وهیچ نخلی براین خاک نمی بینی مگر اینکه کودکی در زیر آن دفن شده باشد

 

ومایدمی جبین الصبح الا الجبت والجبنا

براستی که پیشانی سپیده دم را کسی غیر از ظالمان ترسو خونین نمی کند

اگر چه فاجعه خونین کرد جبین آبی دریا را

هنوزم باد می خواند به لهجه آسمان ما را

 

ترانا واقفین غدا،لنسقی روضه العدن

اما ما را خواهی دید، فردا که بهشت(عدن)را دوباره سبز خواهیم کرد

 

ونطرد زمره  الصهیون عن اسوار قلعتنا

ولشکر شیطانی صهیون را از حصار قلعه های خود بیرون خواهیم راند

 تب طوفانی شب را مگر تکبیر چاره کند

چو گلشن مست وا شدنی اگر صبحی اشاره کند

 

یمانیون

0:0

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.