نام و نشان

ستار سهرابی

45 بازدید دریافت نماهنگ
متن شعر

جهانی ساده میبینی پر از رنگین کمان اینجا

که بی رنگ است،رنگ آسمان عاشقان اینجا

بپرس از آسما نی ها حدیث باد و باران را

نشان بی نشانان را، قرار بی قراران را

اگر کوهی سرافرازیم،اگر رودی خوش آوازیم

جهان تازه را با......................میسازیم

بتاب ای آفتاب جان

بتاب ای لطف بی پایان

در این فصل عطش بر ما بتاب

ای چشمه ایمان

 

 

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.