بی پناه

طاها چوگان باز

53 بازدید دریافت نماهنگ

این اثر در ارتباط با کودکان جنگ می باشد

متن شعر

نحن الایتام عن الوفا ارحم بنا

انظر الینا، ربنا،ارحم بنا

انظر الهی ،نحن الغریب

انظر الی آهی

قتلوا ابی  قتلوا امی   قتلوا اهلی   قتلوهم بای ذنب

لطف و رافه دینی

دین المحبه دینی

لا دین لهم ، لا ریب فیه

الفرض فی الاسلام

الرحم بالایتام

لا دین لهم ، لا ریب فیه

 

با غم شنیدم، بی پناه و بی گناه

درد دلاشو ، سوز صداشو

با گریه می گفت کودکی  با سوز و آه

یارب یارب یارب توی پناه هر بی پناه

 

لطف و رافه دینی

دین المحبه دینی

لا دین لهم ، لا ریب فیه

الفرض فی الاسلام

الرحم بالایتام

لا دین لهم ، لا ریب فیه

 

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.