تازه های سرود

آرشـیـو سـرودهـا

باشگاه سرود بسیج در سال ۱۳۹۴ در مجموعه اداره موسیقی و نماهنگ سازمان بسیج مستضعفین تاسیس شد و ...

برخی از گروه های سرود